Nieuwe IJshal Leeuwarden

Geplaatst op 21-01-2012 door Justin in Algemeen

Leeuwarden - Van den Berg breekt opnieuw een lans voor Leeuwarder IJshal

Fractielid Ans van den Berg heeft in de commissie Welzijn opnieuw een lans gebroken voor behoud van de Leeuwarder IJshal. Het CDA vindt deze voorziening ook van regionaal belang. Onlangs spraken partijen in de Provinciale Staten zich positief uit over de IJshal in Leeuwarden. Collegepartijen CDA, PvdA en FNP waren van mening dat er niet alleen in een (her)nieuw(d) Thialf geïnvesteerd moet worden. Van den Berg sluit zich daar bij aan: "We zullen in samenhang met de plannen in Heerenveen ook hier een nieuwe ijshal van de grond moeten tillen. Het staat als een paal boven water dat de stad niet alleen profiteert, maar het hele noorden van de provincie."

In de afgelopen maanden trok Ans van den Berg samen met collega Jelmer Staal (PvdA) langs de fracties in omringende gemeenteraden om voor de IJshal te pleiten. Van den Berg: "Toen ik mij ging verdiepen in de ins en outs van de IJshal was ik niet alleen onder de indruk van het grote aantal van honderdduizend bezoekers, maar vooral van het aantal schoolkinderen dat hier schoolschaatsles krijgt. Maar niet alleen vanuit Leeuwarden. Ook vanuit de scholen uit de omliggende gemeentes: Menaldumadeel, Franekeradeel, Littenseradiel, Dongeradeel, Dantumadeel, Tytsjerkeradiel en Leeuwarderadiel. In totaal bijna 6000 schoolkinderen. Schaatsen hoort bij de cultuur van Friesland. Toen ik zelf ging kijken en die kinderen plezier zag hebben en met rode wangen hun elfstedenrondjes zag schaatsen. Ja, toen dacht ik “wat moet Leeuwarden zonder een IJshal?”.

Er lijkt inmiddels brede steun te ontstaan voor een nieuwe IJshal. Vandaar dat Van den Berg in de commissie het college vroeg die handschoen op te pakken en te kijken wat de rol van de gemeente kan zijn. Wethouder Ekhart (PvdA) gaf aan die handschoen op te pakken. Mogelijk kan de gemeente grond beschikbaar stellen. Een en ander zal op korte termijn uitgezocht moeten worden.

Van der Berg: "Ik citeer CDA Statenlid Johan Tjalsma uit de Leeuwarder Courant van afgelopen vrijdag: "Twa iisbanen binne wichtiger as allinne in hiel djoer Thialf." Nou beter kan het niet gezegd worden. Daarom vragen we de wethouder om samen met de provincie en het bestuur van de IJshal te kijken op welke manier Leeuwarden kan bijdragen aan de realisatie van een nieuwe IJshal. Ik heb ook mijn collega raadsleden, die de Friese schaatscultuur een warm hart toedragen, om de kinderen, de ijsverenigingen en het bestuur van de IJshal niet in de kou te laten staan."

De discussie over de IJshal vond plaats bij de bespreking van de nieuwe sportnota van wethouder Ekhart. De CDA fractie zette vraagtekens bij het voornemen van het college om in 2016 een 'omni-vereniging' op te richten waaraan diverse sportverenigingen deelnemen. Het CDA vindt dat sportverenigingen niet alleen leveranciers van sporten zijn die op een bedrijfsmatige manier zouden moeten functioneren. Een 'omni-vereniging' moet spontaan ontstaan en met instemming van de leden. De gemeente heeft geen rol om hierin dringend op te treden.


Nieuwe Leeuwarder IJshal
Sidijk logo Rabobank logo Idenza logo CBC logo

Voeg Trias toe op: